Heerlijke liefdesverhalen waar de uitgeverij Harlequin beroemd mee is geworden. Ook wel sprookjes voor volwassenen, je zet er heel eenvoudig aan het begin van ieder verhaal de beroemde zin er voor: “Er was eens…” En de verhalen eindigen altijd: “En ze leefde nog lang en gelukkig”

Laat je meeslepen in een wereld vol glamour, romantiek, hartstocht en verleiding….


Alle 16 resultaten

Helen Bianchin Een vonkje van verlangen Bouquet Reeks 420
€ 1.00
nr. 420
Verkocht

Een vonkje van verlangen

Stacey’s zusje Trisha is een lastig persoontje; dat staat als een paal boven water!

Jarenlang heeft Stacey voor zowel moeder als vader gespeeld, maar haar pogingen om Trisha in toom te houden, zijn jammerlijk mislukt. Trisha’s verhouding met de oudere, arrogante Paul Leandros is voor haar zuster de druppel die de emmer doet overlopen. Zij geeft hem de schuld van alles en stapt op hoge poten naar hem toe om hem dat duidelijk te maken. Het wordt een confrontatie tussen twee sterke persoonlijkheden waarbij de beschuldigingen over en weer vliegen.

En daar blijft het niet bij…

Bekijken
Verder lezen
Lilian Peake De nieuwe dag breekt aan Bouquet Reeks 69
€ 1.00
nr. 69

De nieuwe dag breekt aan

‘Onverschillig’.
Dat moet haar houding tegenover haar man Dirk Sterling zijn, houdt Marisa zich dapper voor, en zo ook zijn haar gevoelens ten opzichte van hem. Drie jaar geleden heeft hij haar verlaten; het wachten is alleen nog maar op het moment dat hun scheiding wordt uitgesproken.
Maar wanneer Dirk plotseling weer in levenden lijve voor haar staat – nog steeds even dictatoriaal en eigengereid als vroeger – beseft ze met een schok dat er eigenlijk niets veranderd is: haar gevoelens voor hem zijn in elk geval nog dezelfde.
In welke relatie staat Dirk echter tot de mooie weduwe, Luella? vraagt Marisa zich vertwijfeld en jaloers af…
Bekijken
In winkeltasje
Rosalind Brett De vertrapte orchidee Bouquet Reeks 18
€ 1.00
nr. 18

De vertrapte orchidee

De voorwaarden waaronder Clare Meriden erin toestemt met Ross Brennan mee te gaan naar Nigeria zijn, op z’n zachts uitgedrukt, hoogst ongebruikelijk.

Ross wordt voor achttien maanden uitgezonden naar het verlaten oerwoud in het hartje van Nigeria. Hij geeft toe dat hij tegen de eenzaamheid op ziet en behoefte heeft aan vrouwelijk gezelschap. Dit is de reden waarom hij Clare vraagt met hem te trouwen… Voor achttien maanden – daarna zal ieder zijns weegs gaan, zonder gevoelens van spijt. Clare, die zielsveel van hem houdt, accepteert deze condities in het volste vertrouwen dat alles na verloop van die achttien maanden gelukkig voor haar – en Ross – zal aflopen.

Maar haar vertrouwen wordt diep geschokt wanneer de mooie en behaagzieke Patsy Harriman Ross de boodschap stuurt dat haar scheiding een feit is en zij op hem wacht…

Bekijken
In winkeltasje
Roberta Leigh Fataal advies Bouquet reeks 47
€ 1.00
nr. 47
Verkocht

Fataal advies

Philippa heeft het erg naar haar zin als medewerkster van een groot krantenbedrijf.
Ze maakt echter de kardinale fout zich persoonlijk met de problemen van een cliënte te bemoeien en deze van drastisch advies te dienen. Ze kan ook niet weten dat het meisje, dat ze aanmoedigt er met haar vriend vandoor te gaan, het nichtje is van haar werkgever, de krantenmagnaat Marius Lyon!
Ondanks het feit dat Philippa de man tot op dat ogenblik nog nooit heeft ontmoet, verbaast het haar geenszins dat hij haar op staande voet de laan uit stuurt.
Maar dit betekent niet dat ze Marius Lyon nu nooit meer te zien krijgt. Integendeel, ze blijven elkaar ontmoeten en het onvermijdelijke eind van het liedje is dat Philippa verliefd op hem wordt, hoewel ze zich ten volle realiseert dat haar liefde uitzichtloos is.
Zelfs als Marius iets in haar zou zien, zorgde de knappe Celia er wel voor dat er van een huwelijk geen sprake kan zijn.
Bekijken
Verder lezen
Lilian Peake Onverwacht onthaal Bouquet Reeks 82
€ 1.00
nr. 82
Verkocht

Onverwacht onthaal

Noëlle wil graag een paar maanden in het buitenland werken en ze is dan ook dolgelukkig als haar vriendin Kirsten Arneson haar een baantje bezorgt in het luxueuze hotel van haar broer Per in Noorwegen.

Als ze daar aankomt, is Noëlle enthousiast over alles – het hotel, de omgeving, het zonnige klimaat en de vriendelijke mensen – behalve over haar baas, de cynische, autoritaire Per Arneson.
Hij maakt haar duidelijk dat hij vrouwen in het algemeen, en haar in het bijzonder, wantrouwt. Hij vindt haar onbetrouwbaar, zedeloos en lastig. Noëlle begrijpt dan ook zelf niet hoe het komt dat ze verliefd wordt op deze man.

Zij is echter niet de enige, want Per heeft een vriendin, Sonja, die voor niets terugschrikt om Noëlle zeer ver van Per te houden…

Bekijken
Verder lezen
Mary Wibberley De dwang der gevoelens Bouquet Reeks 360
€ 1.00
nr. 390
Verkocht

De dwang der gevoelens

Kim Savage reist naar Westmoreland om haar nicht Emma te helpen bij het beheren van het Rykin Hotel.

Groot is haar verwarring als blijkt dat Kims ex-man, Luke Savage, ook in het hotel verblijft. Als Emma wordt weggeroepen naar het ziekenhuis, waar haar man Bill wordt verpleegd, staat Kim er ineens alleen voor! Luke biedt haar de helpende hand en ze is wel gedwongen zijn aanbod te accepteren, al weet hij haar nog steeds van haar stuk te brengen.

De verwarring stijgt echter ten top als de beroemde filmmagnaat Ivan Zolto – een oude bekende van Luke – en zijn gevolg arriveren, met het voornemen om een tijdje van ‘het eenvoudige leven’ te genieten…

Bekijken
Verder lezen
Rachel Lindsay Een wapen in de strijd Bouquet reeks 394
€ 1.00
nr. 394
Verkocht

Een wapen in de strijd

Als Abby West duizend pond in de loterij wint, is ze beslist niet van plan het geld aan nuttige dingen uit te geven.

Nee, ze zal haar langverwachte droom in vervulling laten gaan: een reis naar India! Vol verwachting vertrekt ze naar Bombay. Onderweg ontmoet ze Miss Bateman, een oude doch zeer vitale dame. Zij vraagt Abby haar gezelschapsdame te worden en Abby accepteert het aanbod enthousiast. Dat enthousiasme verdwijnt echter als ze Giles Farrow leert kennen, een neef van de oude dame. Hij is koud en arrogant en kan maar niet geloven dat Abby werkelijk degene is waarvoor ze zich uitgeeft.

Zal ze hem uiteindelijk tóch kunnen overtuigen?

Bekijken
Verder lezen
Charlotte Lamb In het hart van de storm Bouquet Reeks 391
€ 1.00
nr. 391
Verkocht

In het hart van de storm

Vijf jaar geleden heeft een verbitterde Lauren echtscheiding aangevraagd, na het overduidelijke bewijs van de ontrouw van haar echtgenoot Andreas.

Ze heeft met die scheiding leren leven, totdat Andreas onder wel bijzonder dramatische omstandigheden in haar leven terugkeert. Hij heeft ten gevolge van een zwaar auto-ongeluk zijn geheugen verloren en vraagt nu naar haar; hij verkeert immers in de veronderstelling dat zij nog steeds zijn wettige vrouw is! Omwille van Andreas’ moeder gaat Lauren naar hem toe en speelt het spelletje mee, maar hoe lang zal ze dit bedrog kunnen volhouden?

In haar haat jegens hem is geen verandering gekomen, en evenmin in de aantrekkingskracht die hij op haar uitoefent…

Bekijken
Verder lezen
Charlotte Lamb Morgen is alles anders Bouquet Reeks 407 2
€ 1.00
nr. 407
Verkocht

Morgen is alles anders

Als Caroline plotseling besluit met James Fox te trouwen, zijn al haar vrienden en kennissen hogelijk verbaasd.

De koele, autoritaire advocaat hoort immers niet thuis in hun onbezorgde theaterwereldje! James is dezelfde mening toegedaan en het lukt hem Caroline van haar vrienden te vervreemden. Caroline merkt pas hoe ze dit alles gemist heeft als ze ineens oog in oog staat met Maggie, vroeger haar beste vriendin. Als Caroline haar man dan bovendien betrapt met een andere vrouw in zijn armen, is voor haar de maat vol. Ze verlaat James en trekt in bij Maggie. Deze laat haar inzien dat haar huwelijk geen enkele inhoud meer heeft en dringt aan op een scheiding.

Ook Jake Redway, eens een goede vriend van Caroline en nu een gevierd acteur, dringt aan op een scheiding, maar wel om heel andere redenen!

Bekijken
Verder lezen
Charlotte Lamb Wanneer de dooi inzet Bouquet Reeks 401
€ 1.00
nr. 401
Verkocht

Wanneer de dooi inzet

Helen en Drew hadden allebei een goede reden voor het verstandshuwelijk dat zij zes jaar geleden sloten.

Helen wilde ontsnappen aan de druk die haar ouders op haar uitoefenden, en Drew wilde zich op deze manier verzekeren van een compagnonschap met haar vader. Na zes jaar letterlijk en figuurlijk langs elkaar heen te hebben geleefd, lijkt Drew ineens hogelijk in Helen geïnteresseerd. Maar Helen is nog steeds de koele en afstandelijke vrouw die ze voor haar huwelijk was. De onverschillige houding van haar ouders leerde haar al vroeg zelfstandig te zijn en zich af te sluiten voor emoties. Drew had haar destijds uit die kooi van verveling verlost, maar als ze zichzelf nu aan Drew zou geven, zou haar een nog ellendiger lot beschoren zijn.

Een lot waaraan ze nimmer meer zou kunnen ontsnappen…

Bekijken
Verder lezen
Flora Kidd Dans naar de zon Bouquetreeks 400
€ 1.00
nr. 400
Verkocht

Dans naar de zon

Van de vijf jaar huwelijk hebben Roselle en Leon er nog niet een samen doorgebracht.

Terwijl Roselle in Parijs aan haar balletcarriere werkt, is Leon in het zuiden van Frankrijk bezig met zijn wijnoogst. Roselle vindt dat er nu maar eens een einde moet komen aan die onzinnige situatie en vertrekt naar Montenay, het landgoed van Leon.

Ze is ervan overtuigd dat ze Leon over kan halen tot een echtscheiding, maar het loopt allemaal anders dan ze had gehoopt…

Bekijken
Verder lezen
Flora Kidd In de boeien der liefde Bouquet Reeks 418
€ 1.00
nr. 418

In de boeien der liefde

Tijdens haar speurtocht naar de verblijfplaats van haar zusje Judy raakt Dawn Aylwin in ernstige moeilijkheden.

Aan de kust van Mexico wordt zij beroofd van alles wat ze aan geld en kleding bezit en ontkomt op het nippertje aan de verdrinkingsdood – ze wordt gered door een haar onbekende Mexicaan, Sebastian Suarez. Sebastian biedt Dawn onderdak en bescherming. ‘Het lot heeft jouw leven in mijn handen gelegd beweert hij met stelligheid. ‘Ik zal voortaan voor je zorgen en ik zal je tevens helpen je zusje te vinden.’ Dat alleen de zon voor niets opgaat, blijkt ook in dit geval waar te zijn.

En Dawn is er nog niet zo zeker van of zij wel op Sebastians voorwaarden kan ingaan…

Bekijken
In winkeltasje
Sally Wentworth Een huid zo zacht als zijde Bouquetreeks 423
€ 1.00
nr. 423
Verkocht

Een huid zo zacht als zijde

Het kost Gael niet veel moeite om geïm­poneerd te raken door het knappe uiterlijk en de sterke persoonlijkheid van Leo Kane.

Als hij haar al snel een huwelijksaan­zoek doet, aarzelt ze geen moment. Ze is in ieder geval zeker van haar eigen gevoe­lens. Opgewonden vertrekt ze met hem naar Indonesië. Haar gelukzalige droom wordt echter spoedig vernietigd als ze er­achter komt dat Leo haar niet uit liefde heeft getrouwd, maar uit wraak!

Gael probeert alles in het werk te stellen om haar echtgenoot, die ze nu haat in plaats van liefheeft, te verlaten…

Bekijken
Verder lezen
€ 1.00
nr. 555
Verkocht

Wens voor de toekomst

Het is voor Morgana en haar moeder een moeilijk te verwerken zaak dat hun huis, door een verouderde bepaling in de wet, door een verre neef wordt geërfd.

Wanneer Lyall Pentreath arriveert, koestert Morgana dan ook uitsluitend negatieve gevoelens voor hem. Grootscheepse plannen heeft hij, zowel met betrekking tot het huis, als tot haar! Ze probeert zijn aantrekkingskracht te negeren, zeker wanneer hij een relatie lijkt aan te gaan met de mooie en rijke Elaine Donleven. Het is echter onvermijdelijk dat ze veel met hem optrekt, en het duurt niet lang of ze weet dat ze van hem houdt. Voortdurend doet ze haar best hem te laten geloven dat ze niets om hem geeft.

Wanneer ze hem meedeelt dat ze zal vertrekken, lijkt hem dat onverschillig te laten…

Bekijken
Verder lezen
Marjorie Lewty Geborgen voor het leven Bouquetreeks 582
€ 1.00
nr. 582
Verkocht

Geborgen voor het leven

Op het moment dat Polly met de kleine, door zijn moeder verwaarloosde Jules kennismaakt, sluit ze hem in haar hart.

Ze weet zelf heel goed wat het betekent naar een moeder te verlangen. Wanneer dan ook de oom van het longetje, Piran St Just, haar verzoekt enige dagen voor het kereltje te zorgen, kan ze dit niet weigeren. De kwestie wordt gecompliceerder wanneer Piran haar ten huwelijk vraagt om zijn
voogdijschap over het kind veilig te stellen. Om wille van Jules gaat ze op dit verzoek in, maar daarom niet alleen… Al snel blijkt overduidelijk dat ze haar stille hoop dat Piran misschien van haar gaat houden, moet laten varen.

Hij heeft geen tijd voor haar; ze dient slechts een doel!

Bekijken
Verder lezen
Maura McGiveny Land van haar dromen Bouquetreeks 599
€ 1.00
nr. 599
Verkocht

Land van haar dromen

Beroofd van haar geld en papieren staat Joanna moederziel alleen in Spanje.

Ze had er werkelijk geen idee van dat haar baas hun reisje zou willen aangrijpen om haar ‘beter’ te leren kennen, en op het moment dat ze hem duidelijk maakt niet van zijn avances gediend te zijn, laat hij haar in de steek. Nog vóór ze heeft kunnen bedenken wat ze moet doen, verschijnt er een jonge, aantrekkelijke Spanjaard die bereid is haar te helpen. Ongetwijfeld zal zijn broer, Rafael de Santiago, wel raad weten met deze situatie, zo vertelt hij. Opgelucht accepteert Joanna hun aanbod een tijdje bij hen te blijven logeren. Er zijn echter wel grenzen aan haar dankbaarheid, bedenkt ze geërgerd.

Ze komt er namelijk al snel achter dat beide broers haar een geschikte echtgenote vinden — voor de ander!

Bekijken
Verder lezen