De liefdesverhalen waar Harlequin beroemd mee is geworden. Bouquet neemt je mee naar een wereld vol glamour, hartstocht en verleiding…

Bouquet

 • Carole Mortimer – Liefde op de agenda (Bouquet 2643) Bekijken
  • Carole Mortimer – Liefde op de agenda (Bouquet 2643) Bekijken
  • Carole Mortimer – Liefde op de agenda (Bouquet 2643)
  • Deel 2 van de serie De zusjes Calendar De zusjes January, March en May Calendar zijn niet alleen sterk en koppig, maar ook erg mooi. Geen wonder dat de mannen die proberen hun familieboerderij te bemachtigen, één voor één hun hart verliezen! Al sinds hun eerste ontmoeting liggen March en Wilt Davenport met elkaar overhoop. Volgens haar is hij een wolf in schaapskleren. Een zeer aantrekkelijke wolf, dat wel, maar hij blijft een wolf. Het kan niet anders, of hij is van plan hun boerderij op slinkse wijze onder hun handen weg te grissen. Welnu, daar zal zij een stokje voor steken - op…
  • 0.75
  • In winkeltasje
 • Peggy Nicholson – Een felle strijd (Bouquet 1365) Bekijken
  • Peggy Nicholson – Een felle strijd (Bouquet 1365) Bekijken
  • Peggy Nicholson – Een felle strijd (Bouquet 1365)
  • Zodra Kelly hoort dat haar dochtertje op school tijdens de lunchpauze vette hamburgers en mierzoete taartjes krijgt voorgezet, besluit ze er alles aan te doen om de schoolmaaltijden te verbeteren. Daarmee haalt ze zich echter de woede op de hals van David Whittaker. Hij probeert de inwoners van het plaatsje ertoe over te halen voor de bouw van een nieuwe school te stemmen en kan de opruiende praktijken van de roodharige missen als kiespijn. Kelly is ervan overtuigd dat het verstandig is zo ver mogelijk uit de buurt van deze veel te aantrekkelijke tegenstander te blijven, maar in de praktijk valt dat niet mee.…
  • 0.50
  • In winkeltasje
 • Shannon Waverly – Nacht in het paradijs (Bouquet 1484) Bekijken
  • Shannon Waverly – Nacht in het paradijs (Bouquet 1484) Bekijken
  • Shannon Waverly – Nacht in het paradijs (Bouquet 1484)
  • Ooit zijn ze minnaars geweest, maar Angela heeft zich er al lang geleden bij neergelegd dat Jon geen deel meer uitmaakt van haar leven. Haar bestaan draait om haar werk en haar relatie met Ivan. Ivan, die met haar wil trouwen, die zo degelijk is en haar nooit met iets onverwachts confronteert. Dat is precies wat ze wil, houdt Angela zichzelf voor. Jon had haar met zijn grillige natuur tenslotte niet gelukkig kunnen maken. Ivan zal haar tenminste niet na één nacht van liefde in de steek laten. Dan keert Jon echter onverwacht terug. Een haastig huwelijk met Ivan lijkt de enige veilige weg..
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Bouquet 137 Lilian Peake – Als haat keert in liefde Bekijken
  • Bouquet 137 Lilian Peake – Als haat keert in liefde Bekijken
  • Bouquet 137 Lilian Peake – Als haat keert in liefde
  • Karen Durrant was in haar jeugd dik, lomp en verlegen en had het daar bepaald niet gemakkelijk mee. Geen wonder dat ze haatgevoelens ging koesteren jegens de tekenleraar Glenn Earl, die geen gelegenheid voorbij liet gaan om de draak met haar te steken en haar te kleineren. Jaren later ontmoeten zij elkaar weer op dezelfde school, zij het onder totaal andere omstandigheden. Karen is nu Glenns gelijke en het tegendeel van dik en onaantrekkelijk. Zal ze ooit in staat zijn hem het immense verdriet te vergeven, dat hij haar indertijd heeft berokkend?
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Bouquet 169 Katrina Britt – Te veel verzwegen Bekijken
  • Bouquet 169 Katrina Britt – Te veel verzwegen Bekijken
  • Bouquet 169 Katrina Britt – Te veel verzwegen
  • Felicity en Blain Norton-Vale zijn erg aan elkaar gehecht. Zij vormen een tweeling en de band tussen hen is dan ook veel sterker dan gewoonlijk tussen broer en zuster. Dat neemt niet weg dat Felicity heel goed beseft dat Blain door en door verwend is en eigenlijk een nogal zwakke persoonlijkheid. Als hij echter door zijn relatie met de beeldschone Nora Staffordly bijna zijn carrière vernietigt, stelt Felicity toch alleen Nora verantwoordelijk voor al het verdriet dat daaruit voortvloeit. Deze episode heeft ook zijn goede kanten. Felicity leert er immers de jonge en briljante advocaat Curtis Moreau door kennen -de man van wie zij…
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Bouquet 248 Jan Maclean – Tegen een rose avondhemel Bekijken
  • Bouquet 248 Jan Maclean – Tegen een rose avondhemel Bekijken
  • Bouquet 248 Jan Maclean – Tegen een rose avondhemel
  • Wanneer Ronald Martin er door zijn leugenachtig gedrag voor zorgt, dat Ann MacKinlay gedwongen wordt ontslag te ne­men, beseft zij pas later dat dit een geluk bij een ongeluk is geweest. Wie zou immers niet in de nabijheid willen verblijven van de beroemde schrijver, Stuart Trent en hem willen assisteren bij zijn werkzaamheden? Hoewel hun samenzijn aanvankelijk gepaard gaat met cynische woordenwisselingen, vatten zij allengs toch een diepe genegenheid voor elkaar op. Dat Ann pas kennismaakt met zijn diepgeworteld gevoel van wantrouwen, blijkt na het huwelijk, als zij voor de tweede keer wordt geconfronteerd met Ronald Martin. Ook deze keer weet hij nu met…
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Bouquet 371 Kay Thorpe – Door erfenis verbonden Bekijken
  • Bouquet 371 Kay Thorpe – Door erfenis verbonden Bekijken
  • Bouquet 371 Kay Thorpe – Door erfenis verbonden
  • In zijn testament laat Andrew Sinclair al zijn bezittingen na aan zijn zoon Ross en stiefdochter Kerry. Als voorwaarde stelt hij dat de erfgenamen negen maanden per jaar onder hetzelfde dak moeten wonen. Een huwelijk lijkt voor de hand liggend, maar niet in hun geval: na de jarenlange afwezigheid van Ross blijkt dat de vete tussen hen nog steeds bestaat. Niet alleen zakenbelangen staan nu tussen hen in, bovendien is daar Margot Kilkerry, de andere vrouw in zijn leven...
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Anne Mather – Witte stranden, donkere wolken (Bouquet A) Bekijken
  • Anne Mather – Witte stranden, donkere wolken (Bouquet A) Bekijken
  • Anne Mather – Witte stranden, donkere wolken (Bouquet A)
  • Alexander Faulkner is een volslagen vreemde voor Charlotte als hij plotseling haar wereldje binnenstapt en haar dwingt - of liever gezegd, chanteert - om met hem te trouwen en hem te volgen naar een eenzaam eiland voor de kust van Griekenland. En wat voor Charlotte nog het meest onaanvaardbaar is, is het feit dat hij van het begin af aan zeer duidelijk stelt, dat hij maar één ding van haar verlangt - een zoon! Het is voor Charlotte een hopeloze situatie, want zij is niet bij machte aan hem te ontkomen - als hij wil kan Alex uiterst charmant en overredend zijn. Wat moet…
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Margaret Pargeter – Liefde is proef (Bouquet M83) Bekijken
  • Margaret Pargeter – Liefde is proef (Bouquet M83) Bekijken
  • Margaret Pargeter – Liefde is proef (Bouquet M83)
  • Een speciale lente uitgave Linsey is vier jaar geleden in paniek weggelopen bij haar kersverse echtgenoot, na hem in een innige omhelzing met een andere vrouw te hebben aangetroffen. Niet lang daarna is hun zoon Sean ter wereld gekomen, zonder dat Jarvis Parradine daar ook maar het flauwste vermoeden van heeft. Wanneer hij volledig onverwachts op het zonnige eiland Mauritius voor haar neus staat, is de enige zinnige gedachte die bij haar opkomt, dat hij onwetend moet blijven van het bestaan van zijn zoon, wil zij Sean bij zich kunnen houden. Er is evenwel een tweede geheim dat Linsey zorgvuldig zal moeten bewaren. Nimmer…
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Mary Lyons – Een opwindende tegenspeler (Bouquet 1953) Bekijken
  • Mary Lyons – Een opwindende tegenspeler (Bouquet 1953) Bekijken
  • Mary Lyons – Een opwindende tegenspeler (Bouquet 1953)
  • Ace Ratcliffe, kersverse erfgenaam van een enorm landgoed en een adellijke titel, heeft het niet gemakkelijk. Ratcliffe Hall is totaal vervallen, en als lord heeft Ace er nu een hele verantwoordelijkheid bij. Maar dat zijn niet zijn enige zorgen... De sexy Amerikaanse met wie hij tijdens een korte vakantie een hartstochtelijke nacht heeft doorgebracht, blijkt een beroemde Hollywood-ster te zijn, die sinds enkele dagen zijn landgoed als decor gebruikt voor een nieuwe film. Ook zij, Lois Shelton, is in alle staten, want hoe kon zij weten dat de zwoele Engelsman een lord is mét een enorm landgoed! Hem zes weken lang ontlopen en rustig…
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Patricia Knoll – Een eigen huis (Bouquet 1869) Bekijken
  • Patricia Knoll – Een eigen huis (Bouquet 1869) Bekijken
  • Patricia Knoll – Een eigen huis (Bouquet 1869)
  • Zolang Jack Clanton zijn hoed op heeft, durft Mallory Earp hem nog wel aan te spreken. Maar zodra het hoofddeksel wordt afgezet, weet ze niet meer waar ze moet kijken. In ieder geval niet in die prachtige, felgroene ogen van hem! Ze is helemaal van slag en vergeet zelfs even waarvoor ze naar Tombstone in Arizona kwam. In het plaatsje waar haar voorvaderen hebben gewoond, heeft ze een tamelijk bouwvallig huis gekocht. Wanneer ze Jack, een deskundige op dit gebied, vraagt haar te helpen bij de verbouwing, wordt hij woest; hij had zijn zinnen op precies hetzelfde huis gezet. De geschiedenis lijkt zich te…
  • 1.00
  • In winkeltasje
 • Violet Winspear – Achter een sluier van kant (Bouquet 406) Bekijken
  • Violet Winspear – Achter een sluier van kant (Bouquet 406) Bekijken
  • Violet Winspear – Achter een sluier van kant (Bouquet 406)
  • Na de dood van haar ouders is Fenny overgeleverd aan de genade van haar oom Dominic. Hij laat haar in zijn huis wonen, maar daar blijft het dan ook bij! Aandacht en liefde hoeft ze niet te verwachten, in tegenstelling tot Penela, haar mooie en wereldwijze nichtje, dat zichzelf al op het witte doek ziet schitteren. Op de ochtend van Penela's huwelijk met de rijke Heraklion Mavrakis vindt Fenny echter een briefje met de mededeling dat haar nichtje hem verlaten heeft. Om de trotse Griek een vernedering te besparen, besluit Fenny in een opwelling voor Penela door te gaan. Na de ontdekking van haar…
  • 1.00
  • In winkeltasje