Arlene James

 • Arlene James – Adam (nr. 6)Bekijken
  • Arlene James – Adam (nr. 6)Bekijken
  • Arlene James – Adam (nr. 6)

  • Deel 6 van de eerste reeks De Fortune Kronieken De lotgevallen van een rijke en invloedrijke familie, op de proef gesteld door het onopgehelderde vliegtuigongeval dat Kate Fortune uit hun midden rukt. Terwijl Kates kinderen en kleinkinderen worstelen met de grote veranderingen die haar mysterieuze verdwijning teweegbrengt, ontspint zich een relaas van lang verborgen geheimen en schandalen, gretig gevolgd door de roddelpers... Adam Fortune, een alleenstaande vader met drie kinderen, is de wanhoop nabij wanneer het kindermeisje van zijn kroost - de zevende in achttien maanden - op staande voet ontslag neemt. Hoeveel hij ook van zijn drietal houdt, hij heeft geen flauw benul…
  • 0.75
  • In winkeltasje